Tag Archives: kondenzatori

Kondenzatori - Vrste kondenzatora

Električni kondenzator je pasivna elektronička komponenta koja se ponaša kao spremnik statičkog elektriciteta i pohranjuje energiju električnog polja. Sastoji se od dvije elektrode između kojih je izolator. Električno polje se pojavljuje između tih dviju elektroda zbog razdvajanja električnog naboja. Uz otpornike su jedna od najčešćih komponenti u elektroničkim sklopovima. Koriste se za filtriranje napona, za ublažavanje naponskih špica, u titrajnim …

Pročitaj više »