Tester elektroničkih komponenti

Ponekad se teško snaći među gomilom raznih komponenti. Možda ne znate koja je komponenta u pitanju, ili ne znate raspored pinova. Ili vas zanima neka druga vrijednost, poput ESR vrijednosti kondenzatora. Znate li koja je komponenta u pitanju, većinu traženih parametara možete iščitati iz datasheeta. Možete i multmetrom pokušati odrediti koja je komponenta u pitanju... Tester elektroničkih komponenti će to odraditi puno elegantnije.

Tester-elektroničkih-komponenti

Testerom možete testirati pasivne i aktivne komponente, podržava otpornike, kondenzatore, zavojnice, diode, unipolarne i FET tranzistore, tiristore i trijake. Napaja se 9V baterijom koja ne dolazi uz uređaj. Rezultate mjerenja prikazuje na monokromatskom grafičkom LCD ekranu rezolucije 128x64 piksela. Za testiranje ali i prikaz na ekranu brine se Atmelom ATmega328 mikrokontroler. Komponente se umeću u textool podnožje, a ako se radi o SMD komponentama, tada ih stavljate na kontakt desno od podnožja. Pritiskom na tipku TEST počinje testiranje, a tipkom OFF možete ugasiti tester (iako se on sam gasi nakon nekoliko sekundi neaktivnosti).

Tester-elektroničkih-komponenti

Rezultati mjerenja se prikazuju tekstualno i grafički. Po završenom mjerenju tester prikaže električni simbol komponente koju je izmjerio, njen naziv, te najbitnije parametre. Uređaj tako mjeri otpor otpornika, otpor i induktivitet zavojnica, kapacitet i ESR kondenzatora. Nažalost, ne mjeri kapacitete manje od 25pF, dok ESR mjeri kod kondenzatora kapaciteta 2uF i većeg. Kod dioda prikazuje Uf. Ne razlikuje LED od ostalih dioda, no po Uf naponu ćete zaključiti o kojoj se diodi radi. Bipolarnim tranzistorima u stanju je izmjeriti faktor strujnog pojačanja (hFE) i Vf, te prikazuje raspored pinova (baza, kolektor, emiter). Kod FET-ova može detektirati postojanje zaštitne diode, a mjeri i parazitni kapacitet, no ne i Rds.

Vrijeme testiranja obično traje oko 2 sekunde, a duže traje mjerenje većih kapaciteta i induktiviteta. Pogledajte kako radi u praksi.

Cijena testera je oko 140 kn, a može se naručiti ovdje.

Kupi tester elektroničkih komponenti

 

O Ivan Matačić

Urednik sam portala Petvolta.com. Profesionalno se bavim računalima i IT opremom općenito, a elektronika mi je hobi, ali i struka. Nadam se da će čitatelji naučiti nešto novo, korisno i zabavno, a ako se, kao i ja, zaljube u elektroniku, cilj ovog projekta bit će ispunjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.