Aplikacija mjeseca

Jednom mjesečno predstavljamo aplikaciju za PC i/ili mobilne uređaje koja će vam olakšati rad, a možda i život.

EveryCircuit

EveryCircuit

Simulatori elektroničkih sklopova često znaju biti komplicirani, posebno početnicima. Potrebno je određeno predznanje za dizajniranje sklopa, a potrebno je i podesiti mnoge parametre koji početnicima često nisu poznati, niti znaju čemu služe. Tražite li jednostavan simulator sklopova, EveryCircuit će biti odličan izbor. EveryCircuit je aplikacija dostupna za Android i iOS platforme, te preglednik Chrome. Omogućava simulaciju elektroničkih sklopova i promjenu …

Pročitaj više »

MC34063 Universal Calculator

Dizajnirate li prekidačke (SMPS) regulatore, zasigurno vam je poznat regulator MC34063. Dizajniran je za izradu prekidačkih regulatora sa minimalnim brojem vanjskim komponenti. Ipak, za izradu je potrebno proračunati komponente, a tu će vam uvelike pomoći MC34063 Universal Calculator. MC34063 Universal Calculator je besplatan utility za Windows operativni sustav koji vam pomaže proračunati vrijednosti komponenti za prekidački regulator MC34063. Pomoću njega …

Pročitaj više »

ElectroDroid - maleni podsjetnik

ElectroDroid je besplatna i jednostavna aplikacija za Android i Windows Phone. Sadrži pozamašnu kolekciju podsjetnika i izračuna s područja elektronike, te pin-out-a za nekoliko desetaka konektora i sučelja. Aplikacija je prevedena i na hrvatski jezik, no prijevod je pun pravopisnih grešaka. Sučelje je jednostavno, a sastoji se od tri kartice s podacima: Kalkulatori, Pin-outs i Izvori, dok četvrta kartica služi …

Pročitaj više »

Regulator design

Regulator design

Linearni regulator napona je elektroničaru dobro poznata komponenta. Jednostavan je za korištenje, a ima ugrađenu prekostrujnu i temperaturnu zaštitu te malu valovitost izlaznog napona. U osnovnoj aplikaciji, za korištenje fiksnih naponskih regulatora dovoljna su dva kondenzatora, a kod reguliranih još i jedan otpornik za namještanje izlaznog napona. Ipak, otpornik (ili otpornike, ovisno o načinu spajanja) je potrebno proračunati, a tu …

Pročitaj više »